ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Πειραματικό με εφαρμογή Fitomaat σε ελιά Αrbequina σε συνθήκες stress απο έλλειψη νερού.

arbequina1

arbequina2 arbequina3 arbequina4 arbequina5 arbequina6 arbequina7 arbequina8