ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Πειραματικό με εφαρμογή Fitomaat σε ελιά Piqual σε συνθήκες stress απο έλλειψη νερού.

FITOMAAT OLIVE TREE T2 1

FITOMAAT OLIVE TREE T2 2

FITOMAAT OLIVE TREE T2 3 FITOMAAT OLIVE TREE T2 4 FITOMAAT OLIVE TREE T2 5 FITOMAAT OLIVE TREE T2 6 FITOMAAT OLIVE TREE T2 7 FITOMAAT OLIVE TREE T2 8 FITOMAAT OLIVE TREE T2 9