ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (12)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (35)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ (48)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ (24)

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ (6)

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (18)

ΛΟΙΠΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (12)