ΝΗΜΑΤΟΔΩΚΤΟΝΑ (1)

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (15)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (39)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ (57)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ (28)

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ (7)

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (20)

ΛΟΙΠΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (14)