Νηματοδωκτόνα (1)

Ρυθμιστές Ανάπτυξης (2)

Βιολογικά Σκευάσματα (17)

Εντομοκτόνα (40)

Μυκητοκτόνα (67)

Ζιζανιοκτόνα (34)

Ακαρεοκτόνα (8)

Ερασιτεχνικά Φάρμακα (13)

Λοιπά Σκευάσματα (16)