Νηματοδωκτόνα (1)

Ρυθμιστές Ανάπτυξης (2)

Βιολογικά Σκευάσματα (16)

Εντομοκτόνα (41)

Μυκητοκτόνα (61)

Ζιζανιοκτόνα (32)

Ακαρεοκτόνα (8)

Ερασιτεχνικά Φάρμακα (13)

Λοιπά Σκευάσματα (16)