Τι είναι οι μυκόρριζες; Πως θα βοηθήσουν την καλλιέργεια μου;

Τα είδη και ο πληθυσμός των οργανισμών του εδάφους καθορίζεται  από φυσικούς παράγοντες (π.χ., η υγρασία, θερμοκρασία), βιοτικούς παράγοντες (π.χ ο ανταγωνισμός) και τις χημικές ιδιότητες του εδάφους (π.χ αλατότητα). Εδάφη με συνεχόμενη και εκτεταμένη μηχανική κατεργασία ενδέχεται να εμφανίζουν μικρότερο πληθυσμό ωφέλιμων  μικροοργανισμών σε σχέση με μη διαταραγμένο έδαφος.

O συνολικός πληθυσμός, δηλαδή το ζωντανό τμήμα του εδάφους, σχετίζεται με την ποιότητα και ποσότητα της οργανικής ουσίας. Στη ριζόσφαιρα υπάρχει αυξημένη μικροβιακή δραστηριότητα διότι υπάρχει “ενεργή” οργανική ουσία (π.χ. φυτικά υλικά, οργανικό υλικό από γεωσκώληκες, περιττώματα ή άλλα οργανικά απόβλητα).

Η πιο γνωστή ομάδα ωφέλιμων μικροοργανισμών αποτελούν οι μυκορριζικοί μύκητες που χωρίζονται κυρίως σε 2 κατηγορίες, έκτο και ένδο-μυκόρριζες τις οποίες αναλύουμε παρακάτω.

Agroplace - Μυκορριζικοί μύκητες - Μυκόρριζες
Μορφές του P στο εδάφος και μηχανισμοί πρόσληψής του από τα φυτά. (Πηγή: Schachtman κ.ά., 1998)

Η συμβιωτική σχέση φυτών και μυκορριζών

Οι μυκορριζικοί μύκητες-μυκόρριζες αναπτύσσονται στη ριζόσφαιρα σε αμοιβαία ωφέλιμη  σχέση (συμβίωση) με τις ρίζες των φυτών. Στα φυσικά οικοσυστήματα, πολλά φυτά είναι απόλυτα εξαρτώμενα από συμβιωτικές σχέσεις με μυκορριζες και δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αυτές.

Οι υφές του μύκητα αναπτύσσονται στο έδαφος σε ένα εύρος 5 έως 15 cm από την προσβεβλημένη ρίζα, επεκτείνοντας την προσληψημότητα της ρίζας σε μη προσβάσιμες περιοχές τους εδάφους (π.χ. κολλοειδή του εδάφους). Αυτή η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αυξάνει έως και 10 φορές την διαθέσιμη απορροφητική επιφάνεια. Οι μυκόρριζες αυξάνουν την πρόσληψη θρεπτικών (φώσφορος κ.α.) από τα φυτά. Σε υποβαθμισμένα εδάφη (π.χ. υψηλά επίπεδα μετάλλων) οι μυκόρριζες είναι δυνατόν να δράσουν προστατευτικά και αποτρέψουν αρνητικές επιπτώσεις στα φυτά. Η συμβιωτική αυτή σχέση διευκολύνει την πρόσληψη του νερού από τα φυτά, καθιστώντας τα περισσότερο ανθεκτικά σε συνθήκες ξηρασίας ή αυξημένης αλατότητας.

Επίσης, υπάρχουν έρευνες στην βιβλιογραφία ότι οι μυκόρριζες προστατεύουν τα φυτά από ασθένειες εδάφους και παρασιτικούς νηματώδεις, εκκρίνοντας αντιβιοτικά, διαφοροποιώντας την επιδερμίδα της ρίζας και ανταγωνίζονται τους παθογόνους μύκητες για τις θέσεις προσβολής.

Μορφές και τρόποι εφαρμογής

Στο εμπόριο υπάρχουν αρκετά σκευάσματα σε διάφορες μορφές όπως: Υδατοδιάλυτη σκόνη, μικροκοκκώδες, gel, υγρά καθώς και σε μορφή δισκίου. Επιπλέον, υπάρχουν και αρκετά είδη μυκόρριζικών μυκήτων που συμβιώνουν περίπου με το 90% των καλλιεργούμενων φυτών. Τα περισσότερα και πιο γνωστά είναι του είδους Glomus spp.

Η χρήση των μυκορριζών συστήνεται κατά την φύτευση αλλά και μεταφύτευση των καλλιεργούμενων φυτών.

Η εφαρμοφή τους ενδύκνειται για κηπευτικά, οπωρώνες, αμπέλια, ανθοκομικά είδη καθώς και γκαζόν. Η εφαρμογή της φαρμακευτικής τεχνολογίας στην φυτική ενίσχυση έχει δώσει λύση και στο κομμάτι της ευκολίας στην εφαρμογή μυκόρριζικών μυκήτων. Η καινοτόμα μορφή σε ταμπλέτα έρχεται να κάνει την εφαρμογή εύκολη και αποτελεσματική, καθώς το εμβόλιο μυκορριζών έρχεται σε άμεση επαφή με τις ρίζες των φυτών.

Υπάρχει η δυνατότητα ανάλογα την μορφή του εμπορικού εμβολίου μυκορριζών να γίνει εφαρμογή με τους εξής τρόπους:

  • Ριζοπότισμα
  • Εμβάπτιση
  • Ψεκασμός
  • Επίπαση ρίζας

Τέλος, σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή εμβολίου μυκόρριζας είναι:

  • Η συμπύκνωση / περιεκτικότητα σε σπόρια μύκητα
  • Η μορφή του σκευάσματος (Σκόνη, μικρόκοκκώδες, ταμπλέτα)
  • Η περιεκτικότητα και σε άλλους ωφέλιμους μικροοργανισμούς (π.χ Trichoderma spp.)

Παναγιώτης Παλιούρας, MSc

Ο καλύτερος τρόπος να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση είναι να εμπιστευθείτε την άποψη και τη συμβουλή των ειδικών. Επικοινωνώντας με το Agroplace, θα έρθετε σε επαφή με το έμπειρο προσωπικό μας, που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες των φυτών σας. Έτσι, θα μπορέσετε να επιλέξετε τα κατάλληλα σκευάσματα αξιόπιστων κατασκευαστών στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Μυκόρριζα – Βικιπαίδεια
Μυκόρριζα · Ενδότροφες μυκόρριζες: Ο συνηθέστερος τύπος. Σχηματίζεται όταν ο μύκητας μπαίνει στο φλοιό της ρίζας. · Εξώτροφες μυκόρριζες: Όταν ο μύκητς σχηματίζει …