Η Οργανική λίπανση των καλλιεργειών και η αναγκαιότητα της

Η χειμερινή λίπανση είναι συνδεδεμένη με την χρήση οργανικών λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης, ώστε να γίνει η “συντήρηση” των καλλιεργειών κατά την διάρκεια του χειμώνα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η εποχή του λήθαργού στην δενδροκομία δίνουν την δυνατότητα για την προετοιμασία του χωραφιού με προσθήκη οργανικής ουσίας αλλά και θρεπτικών ουσιών με σταδιακή αποδέσμευση.

 

Οργανική λίπανση

 

Η χρήση των οργανικών λιπασμάτων όλο και περισσότερο μπαίνει στην νοοτροπία των παραγωγών, διότι είναι αναγκαίο πλέον να γίνεται αναπλήρωση και εμπλουτισμός των εδαφών με οργανική ουσία. Η οργανική ουσία παίζει καθοριστικό ρόλο στην γονιμότητα, την υδατοϊκανότητα και την αύξηση του ωφέλιμου μικροβιακού φορτίου  των εδαφών. Επίσης, τα ποσοστά οργανικής ουσίας στα Ελληνικά εδάφη είναι αρκετά χαμηλά, τόσο λόγω της εκτεταμένης κατεργασίας τους όσο και της αλόγιστης χρήσης χημικών λιπασμάτων κ.α.

 

Ένας από τους τρόπους για αναπλήρωση και διατήρηση της οργανικής ουσίας είναι μέσω της χρήσης οργανικών προϊόντων θρέψης με υψηλά επίπεδα οργανικής ουσίας. Η επιλογή ενός οργανικού λιπάσματος ή εδαφοβελτιωτικού καθορίζεται τόσο από τις απαιτήσεις της καλλιέργειας αλλά και την εδαφολογική ανάλυση.

 

Οι πρώτες ύλες και η μορφή του οργανικού λιπάσματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην σωστή επιλογή του λιπάσματους που θα χρησιμοποιήσουμε. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ευκολία στην εφαρμογή αλλά παράλληλα και η αποδοτικότητα τους στην τελική παραγωγή.

 

Μερικές από τις μορφές οργανικών προϊόντων θρέψης είναι:

 

 • Κομπόστ
 • Πέλλετ
 • Μικρόκοκκώδες

Οργανική λίπανση

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

 

 

Η εξέλιξή των χημικών λιπασμάτων έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη και στα οργανικά λιπάσματα. Ο εμπλουτισμός με πλούσιες πρώτες ύλες όπως γκουανό και φυσικά ορυκτά προσφέρει την δυνατότητα για ολοκληρωμένες προτάσεις οργανικής θρέψης των καλλιεργειών.

 

Πηγές οργανικών υλών είναι:

 

 • Κοπριές πουλερικών
 • Κοπριές Αγελάδων
 • Πρόβια κοπριά
 • Κομπόστ

 

Ο εμπλουτισμός των πρώτων υλών γίνεται με ύλες όπως:

 

 • Πούπουλα πουλερικών (πηγή Αζώτου)
 • Νύχια ζώων (πηγή Αζώτου)
 • Γκουανό (πηγή Φωσφόρου)
 • Δολομίτης (πηγή Ασβεστίου – Μαγνησίου)
 • Κιζερίτης (Θεϊικό Μαγνήσιο)

 

Οργανική λίπανση

 

Επιπλέον, η επεξεργασία των πρώτων υλών παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την αποδοτικότητα του κάθε προϊόντος. Συγκεκριμένα,  η ορθή απολύμανση από παθογόνα και ζιζάνια είναι απαραίτητη για την υψηλή ποιότητα τους. Τέλος, η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, με ενεργό ωφέλιμο μικροβιακό φορτίο  και η μορφή του προϊόντος για εύκολη εφαρμογή στον αγρό, είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή κάποιου οργανικού προϊόντος.

 

Παναγιώτης Παλιούρας, MSc